รับสมัครงาน

เรื่องที่รับสมัคร ประกาศ ผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
คลิกเพื่อสมัคร รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
20 พฤษภาคม 2561 - 02 มิถุนายน 2561 หมดเวลาการรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1
20 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 หมดเวลาการรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
20 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 หมดเวลาการรับสมัคร
Application: 7F73191DA8091026FFE257548929329F
Framework: CFWheels 1.4.5
Active Environment: Production
Host Name: YRURESUME
CFML Engine: Railo 4.2.1.008
Default Data Source: Resume_hr
Database Adapter: Oracle
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: Home
Controller: News
Action: Index
Key(s):
Parameters: None
Execution Time: 63ms (view ~47ms, action ~47ms)
Help Links: Documentation, Mailing List, Issue Tracker