รับสมัครงาน

เรื่องที่รับสมัคร ประกาศ ผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
คลิกเพื่อสมัคร รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
20 พฤษภาคม 2561 - 02 มิถุนายน 2561 หมดเวลาการรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1
20 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 หมดเวลาการรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
20 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 หมดเวลาการรับสมัคร