เข้าสู่ระบบ


มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อ
Add Friend

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

  1. ใช้บัตรประชาชนเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบ
  2. ใช้วันเดือนปีเกิดเป็น Password ในการเข้าสู่ระบบ โดยมีรูปแบบ ddmmyyyy เช่น เกิดวันที่ 07 เดือ่น พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 จะได้ Password คือ 07112534
  3. กรณีที่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลยบัตรประชาชนเป็น Username และใช้ Password ตามที่ได้เปลี่ยน
  • สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่เคยใช้งานระบบหรือไม่เคยสมัครงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนฝากประวัติ โดยไปที่เมนู ลงทะเบียนฝากประวัติ หรือ

    คลิกที่นี่

Application: 7F73191DA8091026FFE257548929329F
Framework: CFWheels 1.4.5
Active Environment: Production
Host Name: YRURESUME
CFML Engine: Railo 4.2.1.008
Default Data Source: Resume_hr
Database Adapter: Oracle
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Controller: Auth
Action: Login
Key(s):
Parameters: None
Execution Time: 16ms ()
Help Links: Documentation, Mailing List, Issue Tracker