เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ


เข้าสู่ระบบด้วย Token Code


ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

  1. ใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเข้าสู่ระบบ

Application: 7F73191DA8091026FFE257548929329F
Framework: CFWheels 1.4.5
Active Environment: Production
Host Name: YRURESUME
CFML Engine: Railo 4.2.1.008
Default Data Source: Resume_hr
Database Adapter: Oracle
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Controller: Auth
Action: Loginadmin
Key(s):
Parameters: None
Execution Time: 15ms (action ~15ms)
Help Links: Documentation, Mailing List, Issue Tracker