ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 17/01/2561 - 31/01/2561

วันที่เริ่มรับสมัคร
17 มกราคม 2561

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
31 มกราคม 2561

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นิติกร รับสมัคร 1 อัตรา

Application: 7F73191DA8091026FFE257548929329F
Framework: CFWheels 1.4.5
Active Environment: Production
Host Name: YRURESUME
CFML Engine: Railo 4.2.1.008
Default Data Source: Resume_hr
Database Adapter: Oracle
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Controller: News
Action: Detail
Key(s): 611
Parameters: None
Execution Time: 31ms (action ~31ms, view ~16ms)
Help Links: Documentation, Mailing List, Issue Tracker